Raspored časova i članarina

Raspored

raspored časova (VAŽI od 17. jula 2018.)

Vežbe se održavaju u manjim grupama. Svaka grupa ima časove 2
puta nedeljno (prosečno 8 termina mesečno) u trajanju od 90 minuta.
Zainteresovani mogu pohađati i više od 2 časa nedeljno. Jednom nedeljno se odobrava samo ako osoba nije u mogućnosti da dolazi 2 puta nedeljno.
Moguće je organizovati i individualne časove, ili u manjim grupama, u dogovoru sa instruktorom.

Članarina (mesečna)

MESEČNA ČLANARINA U DINARIMA 

*Popust mogu ostvariti:

  • penzioneri i studenti (koji nisu zaposleni),
  • 2 i više članova istog domaćinstva (dele isti budžet).

Napomene:

  • Popust se može ostvariti samo po jednom od navedenih uslova.
  • Prvi čas je besplatan.