Raspored časova i članarina

Raspored

raspored časova (VAŽI od 12. septembra 2018.) 

  • Vežbe se održavaju u manjim grupama. Svaka grupa ima časove 2
    puta nedeljno (prosečno 8 termina mesečno). 
  • Svi zainteresovani mogu pohađati i više od 2 časa nedeljno. 
  • Moguće je organizovati i individualne časove, ili u manjim grupama, u dogovoru sa instruktorom. 

Članarina

Važi od 1. septembra 2018.

Članarina se plaća mesečno i unapred, osim kada se plaća samo za 1 čas (u grupi). Svi iznosi su iskazani u dinarima.

Pravo na popust imaju:

  • penzioneri i studenti (koji nisu zaposleni),
  • 2 i više članova istog domaćinstva (dele isti budžet).
  • osobe koje pohađaju časove u prepodnevnim terminima.

Napomene:

  • Popust se može ostvariti samo po jednom od navedenih uslova.
  • Prvi čas je besplatan.